Статус кредитного модулю - за вільним вибором студентів
2 кредити - 60 годин (лекції 30 годин, СРС - 30 годин), залік

Метою вивчення дисципліни є:
1. Набуття знань на продуктивно-синтетичному рівні щодо:
- визначення загальних функціональних характеристик складних систем і підсистем, їх цільових
функцій;
- методів прогнозування стану і якості РЕА;
- методів інженерного аналізу впливу неозначених випадкових чинників та методів зменшення
цього впливу;
- методів математичного, комп’ютерного моделювання об’єктів.
2. Набуття знаково-розумових умінь щодо практичного аналізу, прогнозування, пошуку, виявлення та упізнавання особливостей або об’єктів.

Набуті знання та уміння нададуть здатність виконувати дії на рівні евристичної задачі діяльності проектування діагностичної та біомедичної апаратури.