Статус кредитного модуля - за вільним вибором студентів
2 кредити - 60 годин (лекції - 30 годин, СРС -30 годин), залік

Метою вивчення дисципліни є:
1. Набуття знань на продуктивно-синтетичному рівні щодо:
- методів математичного, комп’ютерного моделювання об’єктів та процесів,
- методів обробки даних випробування або експерименту,
- методів виявлення закладених в цих даних особливостей.
2. Набуття знаково-розумових умінь щодо практичного аналізу та методів обробки даних, які отримано в експериментах, при випробуваннях і в процесі експлуатації РЕА та РС різного призначення.

Набуті знання та уміння нададуть здатність виконувати дії на рівні евристичної задачі діяльності проектування діагностичної та біомедичної апаратури.