Вивчення цієї навчальної дисципліни має за мету дати студентам теоретичні знання в галузі сучасних технологій функціонування мереж NGN, напрямкам взаємодії мереж з різними технологіями, принципам побудови систем управління телекомунікаційними мережами за концепцією TMN та іншим концептуальним напрямкам, особливостям структурно-топологічної і організаційно-технічної побудови систем управління телекомунікаційними мережами різного призначення.