Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей:
здійснювати проектування і реалізацію систем підтримки прийняття рішень як інформаційних систем;
практично використовувати системи підтримки прийняття рішень, що ґрунтуються на математичному моделюванні та системному аналізі досліджуваних процесів і систем;
розробляти альтернативні підходи до прийняття рішень на основі побудованих математичних моделей і експертних оцінок