Кредитний модуль «Основи теорії кодування сигналів та шифрування даних (Fundamentals of Coding Theory and Encryption)» входить до дисципліни «Основи теорії кодування та шифрування» (ОТКШ), яка належить до групи дисциплін професійної та практичної підготовки і вивчається на 3 семестрі денної магістерської підготовки.

Кредитний модуль дисципліни ОТКШ складається з розділів 1—7, «Основи теорії кодування сигналів», та розділів 8—13, «Основи теорії шифрування даних», які викладаються на 3-му семестрі навчання.

Робоча програма кредитного модуля складена згідно з ОПП напряму підготовки 6.050901 «Радіотехніка» і програмою навчальної дисципліни.

Дисципліни, які забезпечують дисципліну ОТКШ є: «Вища математика», «Загальна фізика», «Основи теорії кіл», «Основи теорії телекомунікації», «Дискретні і цифрові сигнали та процеси в радіотехніці», «Сигнальні процесори в радіосистемах», «Адаптивні системи обробки сигналів». Дисципліна є завершальною з усіх вивчених спеціальних дисциплін, в яких розглядаються процеси функціонування сучасних радіотехнічних пристроїв і систем різного призначення.