Курс загальної фізики для студентів спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія ХТФ