Дисципліна "Соціологія" викладається для студентів бакалаврату спеціалізації  081 "право" на 1 курсі навчання в обсязі 2 кр. (60 год.)

Метою курсу "Соціологія гендеру" є формування у студентів компетентностей, повязаних з формуванням здатностей:

  • аналізувати систему гендерних відносин у суспільстві;
  • моделювання алгоритмів своєї поведінки з метою забезпечення ефективної реалізації гендерних прав і можливостей;
  • реалізації сучасних стратегій регулювання гендерних конфліктів у суспільстві;