Метою навчальної дисципліни є набуття вмінь і досвіду практичного застосування знань з матеріалознавства для обґрунтованого вибору конструкційних матеріалів з наперед заданими властивостями, що застосовуються в біомедичній інженерії та при розробці інформаційно-вимірювальних систем медичного призначення.