Кредитний модуль "Порівняльна типологія. Лексикологія" для студентів 2 курсу першого (бакалаврського) рівня Вищої освіти зі спеціальності 035 Філологія.