Курс "Дослідження операцій" присвячений розгляду задач пошуку оптимальних рішень в організаційно-технічних і соціально-економічних системах різного призначення. Розглядаються загальні підходи до постановки оптимізаційних задач, математичні основи методів оптимізації, особливості, переваги та недоліки основних груп методів та можливості їх застосування до конкретних прикладних задач.