Даний курс присвячено будові та експлуатації сучсних промислових парових і водогрійних котлів. В курсі розглядаються основи спалювання органічних палив, їх приготування , основи безпечної та економічної експлуатації тепло та парогенеруючих установок