Кредитний модуль «Передавальні та приймальні пристрої» відіграє важливу роль у підготовці майбутніх спеціалістів в галузі телекомунікацій. Значення цього кредитного модуля полягає в тому, що він дає базові знання фізичного рівня про сучасні системи та пристрої радіозв'язку: принципи побудови та функціонування автогенераторів з кварцевою та параметричною стабілізацією частоти, синтезаторів частоти, вузлів радіопередавальних та радіоприймальних пристроїв систем стільникового, радіорелейного, супутникового зв’язку тощо.

       Метою кредитного модулю є вивчення студентами принципів побудови та функціонування передавальних та приймальних пристроїв систем радіозв'язку, а також способів їх використання для побудови та організації безпроводових телекомунікаційних мереж.