Мультимедійний навчальний курс «Англійська мова професійного спрямування» для студентів третього курсу Механіко-машинобудівного інституту напряму підготовки  6.050502 «Інженерна механіка»