LTA (Англійська мова професійного спрямування" для студентів 3 курсу Механіко-машинобудівного інституту спеціальності 131 "Прикладна механіка")