Курс практичних занять з дисципліни "Опір матеріалів" для студентів Теплоенергетичного факультету НТУУ "КПІ"