В практичній діяльності інженера-механіка з технологій і обладнання для паковання все більш необхідною складовою є застосування теоретичних положень сучасних методів проектування. Вони використовується у процесі розробки проектів з різноманітних технічних рішень за фахом.
Метою курсу «Сучасні методи проектування» є освоєння студентами основних теоретичних положень на прикладах комплексного рішення задач проектування базового устаткування, його модернізації, обгрунтування вибору рішень та перспективи розвитку і застосування.
У курсі «Сучасні методи проектування» приділена увага процесу проектування технологічного обладнання, який починається з аналізу завдання, і включає пошук принципових проектних технічних рішень. При цьому повинні використовуватись відповідні пошукові бази даних (INTERNET, FIPS, УКРПАТЕНТ і ін.), експертні системи й інші сучасні методи для виявлення і аналізу проектних рішень різноманітних конструкцій обладнання за фахом. Використання режиму активного діалогу проектувальника з ЕОМ дозволяє йому вибирати і опрацьовувати велику кількість принципово важливих рішень за напрямком пошуку та якісно за допомогою редактору WORD, оформлювати отриманий продукт проектування згідно вимог до технічної документації та представляти обрані обґрунтовані технічні рішення у вигляді публікації.