Інженерна графіка навчає студентів геометричному моделюванню технічних об'єктів і процесів. Це забезпечує розвиток просторового мислення студента та дає підготовку для рішення задач на професійно-технічному рівні при вивченні дисциплін за фахом.
Інженерна графіка відноситься до дисциплін фундаментального циклу, які складають основу інженерної освіти.
Односеместровий курс обсягом 2 кредити.
Програма навчальної дисципліни «Інженерна графіка» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму «123 Комп'ютерна інженерія» за спеціальностями Комп'ютерні системи та мережі; Системне програмування ; Спеціалізовані комп'ютерні системи Цикл, до якого належить навчальна дисципліна - навчально-природнича підготовка.
Предмет навчальної дисципліни: методи геометричного моделювання, графічні (проекційні) методи розв'язання інженерно-геометричних задач, методи оптимізації розв'язання задач інженерної графіки, вимоги стандартів щодо оформлення конструкторської документації.