Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:
– нормативно та функціонально адекватно володіти 4 видами мовленнєвої діяльності французькою мовою за передбаченою програмою кредитного модуля тематикою;
– використовувати лексичний та граматичний матеріал відповідно до тематики кредитного модуля у обсязі, який дозволяє забезпечити ефективне функціонування у рецептивних та продуктивних усних та письмових видах мовленнєвої діяльності та медіації в комунікативних ситуаціях повсякденного характеру;
– володіти всіма звуками і звукосполученнями іноземної мови, наголосом та основними інтонаційними моделями (інтонемами) найбільш поширених типів простих і складних речень, використовуючи повний стиль зразкової літературної вимови.