Практичний курс англійської мови I
кредитного модуля підготовки бакалаврів
Форми навчання - денна
Cпеціальність - 121 Інженерія програмного забезпечення,
126 Інформаційні системи та технології,
123 Комп’ютерна інженерія