Метою кредитного модуля є вивчення основ теорії і принципів технічної реалізації автоматизованих електромеханічних систем, ознайомлення з будовою, характеристиками, принципом дії та елементною базою сучасних електроприводів, а також формування у студентів здатностей:
- застосовувати набуті знання, уміння і навички для проектування нових і модернізації існуючих автоматизованих електромеханічних систем;
- вирішувати задачі обґрунтування технічних рішень на основі аналізу технологічних вимог та економічних показників;
- застосовувати сучасні методи керування та енергозберігаючі технології;
- здійснювати основні етапи проектування автоматизованого електроприводу промислових та транспортних установок;
- використовувати сучасну елементну базу в процесі реалізації проектів.
Кредитний модуль розширює знання основ теорії електроприводу та автоматичного керування, автоматизації електромеханічних систем, елементів автоматизованого електроприводу і є базовим при виконанні випускної бакалаврської роботи.