Метою кредитного модуля є формування здатностей застосовувати різні типи стратегій, як одного зі способів одержання, збереження і використання інформації, необхідної для досягнення певної мети, сформувати навички й вміння їх використовувати для розв’язання комунікативних професійно орієнтованих завдань, сформувати здатність використання прямих стратегій: мнемічних, когнітивних та компенсаторних.