Метою дисципліни є вивчення теоретичних основ та набуття практичних навичок обробки різних видів ілюстративної інформації; особливостей підготовки оригінал-макетів для різних способів друку з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.

В результаті навчання студенти отримують знання нормативної документації та технічних вимог до образотворчих оригіналів; способів та технологічного процесу опрацювання образот­ворчої інформації; апаратного забезпечення опрацювання образотворчих оригіналів; видів комп’ютерної графіки та форматів файлів; спеціальних програм обробки образотворчої інформації; особливостей додрукарської підготовки оригінал-макетів для різних видів друку.

В результаті навчання студенти отримують вміння аналізувати та оцінювати придатність образотворчих оригіналів до відтворення; працювати з пристроями введення/виведення інформації; проектувати технологічний процес відтворення різних образотворчих оригіналів; створювати оригінал-макети за допомогою програмам растро­вої графіки Adobe Photoshop, Adobe Illustrator; виконувати виведення зображен­ня на паперовий носій