Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. 

Метою навчальної дисципліни є формування здатностей розуміти технічні та функціональні характеристики об’єктів біомедичної  інженерії; використовувати  набуті знання та вміння при розв’язанні інженерних проблем, пов'язаних із розробкою, проектуванням, експлуатацією та вдосконаленням виробів медичного призначення.