Системний аналіз - система понять, методів і технологій для вивчення, опису, реалізації систем різної природи і характеру та міждисциплінарних проблем; це система загальних законів, методів, прийомів дослідження таких систем.
Будь-яку предметну область також можна визначити як системну.
Предметна область - розділ науки, що вивчає предметні аспекти системних процесів і системні аспекти предметних процесів і явищ. Це визначення можна вважати системним визначенням предметної області.
Головна мета системного аналізу - представити предметну область як безліч об'єктів з властивостями і характеристиками, які достатні для їх визначення та ідентифікації, а також для завдання поведінки об'єктів в рамках обраної системи понять і абстракцій. Аналіз предметної області проводиться за допомогою об'єктно-орієнтованих методів і відповідних стандартів.