Після закінчення даного курсу студенти зможуть:

1. застосовувати та оцінювати оптимальність алгоритмів для  розв‘язання поставленних  задач;

2. застосовувати знання з математичних методів дослідження операцій математичного і алгоритмічного моделювання;

3. обґрунтовувати  управлінські і технічні рішеня для аналізу предметного середовища;

4. виявляти та формувати реальні задачі та  розробляти стратегії пошуку їх рішеннь;

5. розробляти алгоритми та програмні засоби для реалізації наближених методів обчислення; 

6. розробляти програмні засоби реалізації алгоритмів для систем комп’ютерної графіки