Предметом вивчення дисципліни "Основи проектування комп'ютерно-інтегрованих технологічних комплексів" є системи збору та обробки інформації.
Курс включає в себе вiдомостi з програмного забезпечення сучасної SCADA системи LabVIEW. У середовищі LabVIEW створюють віртуальні прилади, що моделюють окремі функції вимірювального або управляючого комплексу або весь комплекс в цілому. При
цьому можлива повна автоматизація експерименту або моделювання властивостей об’єкту та системи керування, тому це програмне забезпечення розглядається особливо детально.
Також студенти ознайомлюються з основними етапами проектування систем керування та вимогами до оформлення проектної документації