Предметом вивчення дисципліни "Експлуатація комп'ютерно-інтегрованих технологічних комплексів" є автоматизовані системи управління виробництвом, поняття, визначення, положення і методи теорії інформації, застосування їх при розв'язанні задач проектування систем керування із використанням комп’ютерної техніки за допомогою програмних засобів збору та обробки інформації.
Також студенти ознайомлюються з основами теорії кодування: характеристиками кодів, оптимальним кодуванням, кодами, що використовуються в системах передачі даних.