Однією з задач, що мають розв'язувати інженерні та технічні працівники, які займаються проектуванням, розробленням та експлуатацією автоматизованих систем керування, є ефективна робота із існуючою проектною документацією та створення технічної документації для нових систем керування. Ця задача вирішується шляхом отримання знань про сучасні нормативні документи, типові технічні рішення в системах автоматизації, принципи побудови частин систем автоматизації на рівні практичної реалізації у вигляді схем, креслень, та інших проектних документів.
Вивченню типових технічних рішень та проектному оформленню систем керування присвячено дану дисципліну.