Навчальна дисципліна «Метрологія та радіовимірювання» (МР) є однією з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки фахівцівспеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка".

Дисциплінами, які забезпечують МР є: "Вища математика", "Загальна фізика", "Основи телекомунікацій та радіотехніки".МР забезпечує вивчення всіх, без винятку, подальших дисциплін радіотехнічного профілю, що вивчаються студентами спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка".

Метою вивчення дисципліни МР є ознайомлення з принципами побудови радіовимірювальних пристроїв  та основними методамиоброблення вимірювальної інформації щодо параметрів радіотехнічних пристроїв та сигналів і процесів у них.

За навчальним планом дисципліна МР складається з лекційних  та лабораторних занять. В залежності від обсягу аудиторного часу, наданого за робочим навчальним планом, окремі теоретичні розділи дисципліни можуть бути винесені на самостійне опрацювання.   Вивчення дисципліни МР відбувається протягом одного семестру у вигляді одного кредитного модулю.