Інформаційний ресурс (елемент) системи дистанційного навчання «Англійська мова професійного спрямування: тести для залікової контрольної роботи для студентів ІІІ курсу Теплоенергетичного факультету» розроблено відповідно до рекомендацій чинної навчальної програми, яка передбачає формування у студентів професійно орієнтованої комунікативної компетенції, необхідної для забезпечення їх ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі.

Мета інформаційного ресурсу - забезпечити перевірку рівня сформованості у студентів 4 інтегральних компетентностей, формуванню яких сприяє навчальна дисципліна «Англійська мова професійного спрямування».

Інформаційний ресурс (елемент) містить 15 варіантів залікової контрольної роботи у тестовій формі. Кожен з варіантів контрольної роботи передбачає 9 видів завдань, які містять загалом 100 позицій.

Інформаційний ресурс надає структуру контролю,  критерії оцінювання зі шкалою оцінок завдань контролю, вказує на тривалість виконання контролю та форми його подання.

Завдання залікових контрольних робіт складено на базі вивченого матеріалу відповідно до робочої навчальної програми кредитного модуля з урахуванням специфіки факультету та спеціальностей.

При підготовці тестових завдань були використані автентичні тексти з електронних джерел та підручників.

Усі матеріали пройшли апробацію на підсумкових заняттях зі студентами Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.