Дисципліна «Дискретні і цифрові сигнали та процеси в радіотехніці» (ДЦСПРТ) належить до групи дисциплін професійної та практичної підготовки і містить один кредитний модуль, що вивчається на 3 семестрі студентами прискореної форми навчання (ПФН) або 4 семестрі студентами загальної форми навчання (ЗФН) денної підготовки.

Кредитний модуль дисципліни ДЦСПРТ складається з розділів 1—7 «Сигнали і процеси дискретного часу», які раніше складали 3-ю частину з 4-х двосеместрової дисципліни СПРТ.

Дисциплінами, які забезпечують ДЦСПРТ є: «Вища математика» (теми «Диференціювання та інтегрування функцій», «Функціональні ряди», «Диференціальні рівняння», «Теорія функції комплексної змінної», «Перетворення Фур'є», «Теорія ймовірностей»).