Дисципліна "Основи теорії телекомунікацій і радіотехніки" (ОТТіРТ) належить до групи дисциплін професійної та практичної підготовки і містить один кредитний модуль, що вивчається на 3 семестрі студентами прискореної форми навчання (ПФН) або 4 семестрі студентами загальної форми навчання (ЗФН) денної підготовки.

Дисциплінами, які забезпечують ОТТіРТ є: "Вища математика" (теми "Диференціювання та інтегрування функцій", "Функціональні ряди", "Диференціальні рівняння", "Перетворення Фур'є", „Теорія ймовірностей”), "Фізика" (теми "Електростатика", "Електромагнетизм"), "Компонентна база радіоелектронної апаратури” (тема "Характеристики електронних та напівпроводникових приладів”).