Кредитний модуль «Адаптивні системи обробки сигналів (Adaptive Signal Processing Systems)» входить до дисципліни «Адаптивні системи обробки сигналів» (АСОС), яка належить до групи дисциплін професійної та практичної підготовки і вивчається на 1 семестрі денної магістерської підготовки.

Кредитний модуль дисципліни АСОС складається з розділів 1—4, які викладаються на 1-му семестрі навчання.

Робоча програма кредитного модуля складена відповідно до ОНП «Радіосистемна інженерія» другого рівня вищої освіти (магістерського) спеціальності «172. Телекомунікації та радіотехніка» за галуззю знань «17. Електроніка та телекомунікації» і програмою навчальної дисципліни «Адаптивні системи обробки сигналів (Adaptive Signal Processing Systems)».

Дисципліни, які забезпечують дисципліну АСОС є: «Вища математика», «Загальна фізика», «Основи теорії кіл», «Основи теорії телекомунікації», «Дискретні і цифрові сигнали та процеси в радіотехніці», «Сигнальні процесори в радіосистемах».