Основною метою навчальної дисципліни «Розробка та експлуатація фізіотерапевтичних медичних приладів» є підготовка фахівців з біомедичної інженерії, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері серцево-судинної інженерії, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та методів професійної практики для розробки та імплементації інженерних технологій для діагностики, лікування, і відновлення органів у сфері серцево-судинної хірургії і кардіології. Відповідно до міжнародних освітніх програм теоретичний зміст дисциплін включає основні проблеми на перетині інженерної і медичної науки включаючи: класифікацію медичного обладнання, основні принципи взаємодії електромагнітних хвиль з організмом людини і їх позитивну і негативну дію на біологічні структури, належну експлуатацію лікувальної медичної техніки, системний підхід до питання безпеки медичного обладнання, глибоке розуміння принципів інженерних технології в сфері охорони здоров'я. Практична частина спрямована на вирішення задач аналізу, моделювання, планування, дослідження, клінічної експлуатації, експертизи, інженерно-інформаційного супроводу медичної техніки і технологій в їхній взаємодії з організмом людини на різних функціональних рівнях: субклітинному, клітинному, тканинному, органному , системному.