Кредитний модуль “Методологія проектування” є дисципліною з циклу професійної та практичної підготовки за програмою ступеневої повної вищої освіти професійного спрямування за напрямом 133 Галузеве машинобудування, спеціальністю "Комп’ютеризовані поліграфічні системи".

Курс складається з лекційних та практичних занять.

Програма модулю охоплює основні поняття, термінологію, принципи методології проектування, а також способи, засоби, матеріали, процеси, нормативно-технічні та технологічні вимоги до проектування.

Мета кредитного модуля – засвоєння студентами основних методів технологічного прогнозування параметрів об’єктів що проектуються з урахуванням вимог експлуатації і виготовлення машин, вузлів і деталей, а також ознайомлення з основами САПР і засобами планування НДР на стадіях визначення мети проекту, розробки проекту і його доопрацювання.