Метою навчальної дисципліни «Інформація та інформаційно-комунікаційні технології у правничій діяльності» є формування у студентів теоретичних та практичних навичок пов’язаних з роботою інформаційно-комунікаційних технологій, інформації та інформаційних ресурсів, які використовуються у освітній, науковій та професійній діяльності.

Основні завдання циклу семінарських (практичних) занять:
- формування досвіду ведення дискусій з метою поглиблення знань теоретичного матеріалу;
- знання та доцільне використання на практичних змісту основних категорій і понять юридичної термінології;
- вміння аналізувати, розуміти і знаходити напрями вирішення проблем, які виникають у практичній діяльності у зв'язку із правозастосуванням відповідного матеріалу.
На практичному занятті студенти під керівництвом викладача шляхом виконання завдань закріплюють теоретичні положення навчальної дисципліни і набувають уміння їх практичного застосування.