Навчальна дисципліна «Судова експертиза» займає місце вибіркових, з циклу професійно-орієнтованих, дає уявлення про предмет судової експертизи, її об'єкти та завдання, про поняття спеціальних знань судового експерта і суб'єктів експертної діяльності; розкриває загальні принципи судової експертизи; технологію експертного дослідження як особливого виду пізнавальної діяльності; методологію експертних досліджень в цілому і концептуальні напрями розвитку судової експертизи (математизація, комп'ютеризація, автоматизація експертних досліджень), а також розглядає деякі види експертиз, які проводяться у кримінальному та цивільному провадженні.
Предметом дисципліни cудової експертизи є закономірності створення і функціонування правових, методологічних i організаційних основ судово-експертної діяльності.