В процесі вивчення дисципліни «Програмне забезпечення інженерних розрахунків» (для бакалаврів ОПП Комп'ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії) студенти отримують базові знання з інформатики, інженерних розрахунків на ПЕОМ, правил роботи з комп’ютером, основ програмування; зможе виконувати набір текстів, вставки об’єктів, будувати графіки, таблиці та діаграми у редакторах Word, Excel, PowerPoint; виконувати обчислення та оцінювати отримані результати у програмних середовищах MathCAD, VBA, MSDev, FPS або аналогічних.