«Англійська мова загальнотехнічного спрямування»
ФІОТ
Спеціальність - 121 Інженерія програмного забезпечення, 126 Інформаційні системи та технології, 123 Комп’ютерна інженерія
Форма навчання - денна