У курсі розглянуті основні засоби моделювання електронних  приладів  у середовищі Cadence