Дисципліна "Електротехніка та електроніка” розроблена відповідно до освітньої програми підготовки бакалавра “Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій”. Вивчення дисципліни забезпечує конкурентні переваги фахівця при роботі на підприємствах України.

Мета дисципліни - формування у студентів здатностей використовувати знання та навички в галузі електротехніки та електроніки для  експлуатації  устаткування для зварювання, наплавлення та створення покриттів.

Предмет дисципліни — електротехнічні та електронні системи для зварювання, наплавлення та створення покриттів