Курс призначений для студентів 4-го курсу (7-й семестр) кафедри Інформаційної безпеки Фізико-технічного інституту, спеціальність 125 кібербезпека