Навчальна дисципліна «Електродинаміка та поширення радіохвиль» належить до дисциплін базової підготовки (цикл дисциплін загальної підготовки) за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка.

Отримані знання та навички після вивчення дисципліни «Електродинаміка та поширення радіохвиль» використовуються надалі в дисциплінах «Пристрої надвисоких частот та антени», «Електронні та квантові пристрої надвисоких частот», «Електромагнітна сумісність радіоелектронних систем», «Антенні системи», «Гібридні та монолітні інтегральні пристрої мікрохвильового діапазону», «Супутникові інформаційні системи», при виконанні курсових та дипломних робіт. 

Метою навчальної дисципліни «Електродинаміка та поширення радіохвиль» є вивчення основних властивостей електромагнітного поля, набуття студентами конкретних знань і вмінь, формування таких здатностей: визначати основні характеристики електромагнітних хвиль; формувати електромагнітні хвилі з різними видами поляризації; вимірювати поляризаційні діаграми і визначати за ними поляризацію; розв’язувати крайові задачі електродинаміки; розраховувати і вимірювати параметри ліній передачі і резонаторів; вимірювати розподіли полів у лініях передачі та резонаторах.