Синтез оптимальної структури технологічних систем, які застосовуються практично в будь-якому виробництві, є ключовою задачею з позицій енергозбереження. Знання сучасних методів синтезу оптимальних технологічних систем при рішенні практичних задач корисно в теперішній час.

Вміння застосовувати комп’ютерну техніку для вирішення технічних задач, використовувати комп’ютерні – інтегровані технології, застосовувати сучасне програмне забезпечення для вирішення прикладних технічних задач.