За останні десятиліття бурхливий розвиток комп’ютерної техніки та програмного забезпечення до неї призвів до того, що на сучасному етапі розвитку суспільства вже не існує жодного підприємства на якому не застосовувалися б сучасні інформаційні технології.

В продовж останніх десятиліть найбільш розповсюдженим та загально визнаним комплексом програм для комп’ютерного конструювання є SolidWorks. Вибір саме такого програмного продукту пов’язаний у першу чергу тим, що порівняно з традиційними CAD системами (Solid Edge, Pro/E, AutoCad) SolidWorks володіє так званими „інтелектуальними” засобами, які дозволяють конструкторові значно скоротити число операцій при оформленні тривимірної моделі деталі, об’єкта чи споруди. Крім того вказаний пакет є досить розповсюдженим, на теренах України та за її межами є достатня кількість конструкторів, які створюють свої програмні проекти саме за допомогою SolidWorks.

Цикл лабораторних робіт призначений для виконання наступних основних задач:

- ознайомлення студентів з основними можливостями універсального пакету програм SolidWorks на основі практичного вирішення конкретних задач;

- ознайомлення студентів з методикою моделювання тривимірних об’єктів та оформлення конструкторської документації за допомогою програми SolidWorks;

набуття студентами основних навичок та умінь для проектування окремих деталей та вузлів в їх наступній інженерній практиці.