Дисципліна знайомить студентів з основними поняттями теорії турбулентності і дає пояснення їх фізичній суті. При вивченні дисципліни студенти отримають знання про види турбулентності, амплітудні характеристики турбулентних пульсацій та лінійні масштаби. Також дисципліна передбачає ознайомлення з теорією і практикою вимірювання характеристик турбулентного потоку і поздовжньої швидкості та інтенсивності поздовжніх пульсацій швидкості.

Турбулентна теча рідини і газу є найбільш поширеною формою руху матерії в природі і техніці; вона спостерігається практично у всіх натурних машинах і апаратах. Безперервне підвищення вимог до точності розрахунків тепломассопереносу і тертя, що проводяться при конструюванні і доведенні теплотехнічного і енергетичного устаткування підтримує постійний інтерес до проблем турбулентності і диктує необхідність підготовки інженерів-теплофізіків в цьому напрямку.

Знання теорії турбулентності є надзвичайно корисними для розуміння явищ конвективного теплообміну ламінарних і турбулентних течій. Під час вивчення дисципліни є можливість отримати навчитися працювати з термоанемометром, унікальним приладом для вимірювання турбулентних характеристик потоку. Матеріал дисципліни викладається по принципу постійного ускладнення, при чому фізична інтерпретація підкріплюється достатньо вагомими математичними висновками.