Основною метою навчальної дисципліни «Іміджелогія» є рокриття у студентів потенціалу власної особистості для самовдосконалення, гармонізації міжособистісної комунікації, осмислення власного внутрішнього світу та самоактуалізація як конкурентоспроможної особистості у зовнішньому світі.