Мета навчальної дисципліни «Стратегічні напрями розвитку електронного урядування» - формування у аспірантів теоретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо творчого використання та запровадження сучасних технологій та інструментів електронного урядування, що спрямовані на вдосконалення самої системи державного управління та сприяння інноваційним процесам в суспільстві на основі світових стандартів.
Завданнями навчальної дисципліни є опанування наступних фахових компетентностей:
• здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького характеру в сфері публічного управління та адміністрування, зокрема електронного урядування та електронної демократії, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень.
• здатність до формування та розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах у сфері публічного управління та адміністрування, зокрема електронного урядування та електронної демократії.
• здатність розробляти нові підходи та адаптувати кращі практики, застосовувати й удосконалювати управлінські технології в сфері публічного управління та адміністрування, зокрема електронного урядування та електронної демократії, в умовах нових викликів та ризиків.
Дисципліна “Стратегічні напрями розвитку електронного урядування” є дисципліною професійної підготовки та належить до навчальних дисциплін для здобуття універсальних компетентностей дослідника програми доктора філософії за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”.