Навчальна дисципліна знайомить студентів із процесом розвитку пізнання і його вищої форми – науки, дослідницьких форм, методів і принципів. Отримані знання допоможуть в професійній практичній діяльності вирішувати завдання інноваційного характеру, продукування і застосування нового знання для вирішення проблемних професійних задач у певній галузі виробництва.