Мета дисципліни – навчити здобувачів аналізувати міжнародний досвід соціальної роботи і соціальної педагогіки, всебічно вивчати практику соціальної підтримки населення, адаптувати основні міжнародні моделі соціальної підтримки населення до умов життя в Україні.

Завдання дисципліни:
1) засвоєння здобувачами знань з історії і практики соціальної роботи в різних країнах, досвіду підготовки соціального педагога і соціального працівника;
2) висвітлення основних напрямів соціальної підтримки і захисту дітей, молоді, сімей, інших категорій населення в зарубіжних країнах.